22 Ekim 2018 Pazartesi

UHAFACE

Ankara, rant, yağma ve MHP’nin feryadı

Ramazan Durmuş

Ramazan Durmuş

E-Posta : rdurmus44@hotmail.com

Türkiye’nin gündem yoğunluğu içinde bazı ayrıntılar, unutulup gidiyor. Hani AKP iktidarının temsilcileri ‘unuturlar!’ diyorlar ya işte öyle bir şey...
Ankara’da da ilginç şeyler oluyor ama bu olanları kamuoyuna mal edenler var... Bunlardan biri de Milliyetçi Hareket’in Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya Bey... Kurmayları ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve bazı bakanlıkların Ankara’ya şaşı bakışını gündemden düşürmüyor Fatih Çetinkaya Bey...
Fatih Çetinkaya Bey, AKP Hükümetinin Ankara’daki keyfi uygulamaları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için basın mensupları ile kahvaltılı bir toplantıda buluştu.  Söyledikleri gerçekten de hiç de yabana atılacak türden değil...
Önemli mi önemli...
Milliyetçi Hareket’in Türkiye’nin meselelerinin sahibi, Türk milletinin ve aziz Ankaralıların temsilcisi olduğunu bir kere daha anlıyoruz Ankara’daki imar rantıyla ilgili son felaketlerden...
Açıklamalardan anlaşıldığı gibi, Atatürk Orman Çiftliği’nin yağmalanması ve bazı bölgelerde gerçekleştirilen imar değişiklikleri konusunda keyfi uygulamalardan iktidar sahipleri hiç mi hiç vazgeçmek niyetinde görünmüyor.
Fatih Çetinkaya Bey, önemli gördüğü bu bilgi paylaşımında 3 noktaya dikkat çekiyordu.
Bunlardan ilki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan imar çalışmalarının nasıl olumsuz bir geleceğe kapı aralandığına ilişkindi.
İkincisi, Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın fiyat tespiti istenen 11 adet taşınmazın akıbeti idi.
Üçüncüsü de ‘Gezi” protestolarını çok geride bırakan Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde oynanan oyunların bugünkü geldiği nokta oldu.
Milliyetçi Hareket’in Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya’nın Çevre Bakanlığı eli ile yaşanan Ankara’daki imar felaketi ile ilgili açıklamalarını uzun uzun aktarmaktaki amacımız, Ankara’lıların ve Türk milletinin de bu durumdan haberdar olmasıdır.
Söz Fatih Başkan’ın:
“...Öncelikle, Çevre Bakanlığı eli ile yaşadığımız imar felaketini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin Ç fıkrası ile her tür ve ölçekteki imar plan yapımı ve uygulamasını resen yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yetki verilmişti.
Bu yetkinin apaçık keyfi uygulandığını örneklerle ifade etmek istiyorum. Rant artışı konusunda rakibi olamayacağını düşündüğümüz Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin rakibi, ilgili kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Büyükşehir ve Bakanlık adeta rantta yarışır hale geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, aşağıda ada, parsel ve tadilat durumunu göstereceğimiz plan çalışmalarını tamamen ranta dönük, şehrin yapılaşmasını olumsuz etkileyecek, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine açıkça aykırı plan tadilatları yaparak, Türkiye’nin içinde bulunduğu kaos ortamına açıkça bir de imar kaosu da eklemektedir.
Ne yazık ki Bakanlığın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne görüş sorduğu tadilat planları içerisinde tek bir adet bile içerisinde rant olmayan talep bulunmadığı gibi, Ankara’nın gelişmesini olumlu etkileyecek bir örnek plan da mevcut değildir. Zaten bu durum Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı’nın olumsuz görüşleri, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Büyükşehir Belediye Meclisinin, Bakanlıkça yapılan planların tamamına yakın kısmına tüm parti gruplarınca oy birliği ile olumsuz oy vermesiyle kesinleşmiştir.
Söz konusu olan 644 sayılı kanun hükmünde kararnamede bakanlığa kamu malları üzerinde resen plan yapma yetkisi verilmişken yapılan plan tadilatlarında şahıs mülkiyetlerinin olması ve bunların tamamının rant amaçlı olması bir hayli düşündürücüdür.
Evet ne acıdır ki, rant artışı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni adeta yaya bırakacak hızla keyfi imar çalışmalarını sürdürmektedir.
İşte keyfi uygulamaların bazı örnekleri...
Elmadağ ilçesi 1352 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği: Söz konusu arsa ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı emsal değeri 1,10 olarak belirlemesine rağmen Çevre Bakanlığı emsal değerini 3’e çıkartmıştır.
Sincan’da 2153 ve 2187 adalarda yapılan plan değişikliği: İlgili alanda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği emsal değeri 1,50 iken, Bakanlık tarafından bu değer 2,40’a yükseltilmiş ve bu sayede bu arsaya 232 konut inşa edilebilecekken, konut sayısı 402’ye çıkarılmıştır.
Çankaya ilçesi 28375 ada 3 parselde yapılan plan değişikliği: Söz konusu parselde emsal artışı talebine dair, Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘ Yoğunluk artışının altyapı ve trafiği olumsuz etkileyeceği, topluma örnek olması gereken kamu adına teklifin onayının kötü örnek oluşturacağı, yapılacak plan tadilatının planlama ilke ve esasları açısından olumsuz örnek oluşturacağı’ şeklinde görüş bildirip olumsuz rapor vermesine rağmen, ilgili alanda emsal değeri 1,33’ten 3’e çıkarılarak bir şehircilik katliamına daha imza atılmıştır.
Gölbaşı ilçesi Mahmatlı mahallesinde yapılan plan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi Toplu Konut Alanında 9 milyon 60 bin m2’lik büyük bir çoğunluğu şahıslara ait bir alanda yeni bir imar planı yapıyor. Yapıyor ama maalesef koskoca Bakanlık, karikatürlere konu olacak işlere de imza atıyor.
Bakanlığın yaptığı imar planı 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı olarak yapılıyor. Ayrıca yapılan plan 5403 sayılı Tarım İl Müdürlüğü görüşüyle de açıkça çelişiyor. Ayrıca, yapılan bu plan Nabucco projesiyle de 3,5 km gibi kabul edilemeyecek bir hatayla çelişiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düştüğü gülünç durum bunlarla da sınırlı kalmıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı 15.05.2013 tarihli ve 887 nolu kararında ‘Planlama alanına ilişkin plan hazırlama ve onarma talebindeki yetki ve gerekçelerin hangi mevzuat hükmüne dayanakla yapıldığının anlaşılamadığı’ vurgusuyla reddediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin planlama ilke ve kurallarını belirleme yetkisi elinde bulunan koskoca Bakanlığın içinde bulunduğu acziyet maalesef içler acısı.
Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu keyfi uygulamalarla nasıl bir rantiyeci sistemin bizleri yönettiğini gözler önüne sermek istedik. Bu konuya dair hüküm ve yargıyı kamu vicdanına bırakırken, millet adına iktidarı elinde tutanları da Allah için biraz vicdanlı olmaya davet ediyoruz.”
11 TAŞINMAZIN AKİBETİ
İkinci gündem, Gazi Mahallesi’nde çok kıymetli mi kıymetli bir alandaki yapılarla ilgili... Atatürk Orman Çiftliği arazisinin de bulunduğu bu taşınmazların kıymet takdirinin yapılma şekli akla çok şeyler getiriyor.
Alınan bilgilere göre, Ankara Valililiği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı, Mayıs 2013 tarihinde Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesinde bulunan takribi 350.000 metrekare yüzölçümlü 11 adet taşınmazın kıymet takdiri yaptırılması için ekspertiz raporu talebinde bulundu. Fatih Çetinkaya Bey, bu talebi şöyle yorumluyor:
“Üzerinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyon Eğitim Merkezi, Atatürk Anadolu Lisesi, Atlı Spor Kulübü Çıraklık Yayın Eğitim Müdürlüğü, Lojmanlar, Kimya Teknik Liseleri, Güzel Sanatlar Spor Lisesi, Gazi Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Gazi Çiftliği Lisesi bulunan bu alanların belli ki, tahsis veya satılması amacıyla fiyat tespiti istenmektedir.
İçinde Atatürk Orman Çiftliği’nin de arazisi yer alan, aralarında eğitim kurumlarımızın bulunduğu 11 taşınmazın kıymet takdiri yapılması için ekspertiz raporu talebinde bulunulması bu yerlerle ilgili kaygılarımızı tetiklemektedir. Atatürk Orman çiftliği talanında sınır tanımayanların, 100 bin metrekare AOÇ arazisinin bulunduğu bu taşınmazlarla ilgili niyetlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz.”
AOÇ KATLİAMINDA UZAYAN MAHKEME SÜRECİ
Yazımızın başında Fatih Çetinkaya Bey’in bilgilendirme açıklamalarının üç bölümden oluştuğunu ifade etmiştik. Evet sonuncusu da Atatürk Orman Çiftliği katliamı ile ilgili...
Feryatlar figanlar, mahkeme süreçleri devam ededursun yeşil alan ve ağaç katliamında sınır tanınmıyor.
Fatih Çetinkaya Bey’in ifadesiyle Atatürk Orman Çiftliği katliamında da son durum özetle şöyle:
“9 Eylül 2012’de Ankara İli Yenimahalle İlçesinde bulunan alanın Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı olarak kabul edilmesine ilişkin 09.09.2012 tarih ve 28406 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bu alanda bu kadar geniş bir bölgenin Hayvanat Bahçesi yapılıp yapılamayacağı tartışmaları ise kamuoyuna taşındı. Bu karara karşı da meslek odalarınca dava açıldı.
AOÇ yağması, kamuoyunun gündemindeki Gezi Parkı’na kıyasla çok daha büyük. Atatürk Orman Çiftliği'nde ne yazık ki, kent yağması olanca hızıyla devam ediyor.
Yargı kararları üzerine vakit kaybetmek istemeyen Büyükşehir Belediyesi bu kez aynı alan için “1/10000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10000 Ölçekli Ulaşım Şeması ile 1/10000 Ölçekli Ulaşım Uygulama Projesi” ni 13 Ağustos 2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylayarak yürürlüğe soktu. Bu planlar ve projeler de yargıya taşındı. Yargı süreci 3 yıla yaklaşan bir süre geçmesine rağmen devam ediyor.
Yargı sürecindeki bu yavaş işleyiş Ankara Büyükşehir Belediyesinin plan uygulamalarını hızlandırdı ve planın iptal istemindeki en önemli unsur olan hızlandırılmış trafik yollarının bitme aşamasına gelmiş olmasına neden oldu.
AOÇ içinden Doğu-Batı ve Kuzey-Güney doğrultularında 40 metre gibi geniş profille geçen bu otoyolların yapımı sırasında önemli ölçüde ağaçlık alan ve yeşil örtü tahrip oldu.
AOÇ alanları içine hızlandırılmış trafiğin alınmasıyla Çiftlik tüm özelliklerini kaybedecek, daha sonra da çiftlik ve orman niteliklerinin kaybolması sonucunda da yapılaşmaya ve ranta açılacaktır.
Her türlü itiraza rağmen mahkeme süreci uykuda ama talan sürerken görkemli Başbakanlık binası inşaatı da devam ediyor.
TOKİ'den hülle yoluyla ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddia edilen AOÇ arazisi ile ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor. AOÇ’de talanla birlikte devam eden inşaatlarla ilgili düşünceler de gerçekten ibretlik.  Devasa bir yapı, binlerce ağaç katliamı ve çok sıkı güvenlik önlemleri olduğu yönündeki iddiaları da dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir kere daha tekrarlıyoruz ki, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki 1. derecede sit alanı şerhinin kaldırılması ile Ankara’mızın nefes alacak tek yerinin katliamının önü açıldı. AOÇ ne yazık ki AKP iktidarı eliyle talan ediliyor. Kamu yararının gözetildiğinden söz edip bir anda 1. derece sit alanını 3. derece sit alanına çevirenler önce Başkentlilerin yararını düşünmelidir.
102 bin dekarlık bir alanın bugün geldiğimiz noktada 33 bin dekara kadar düşmüş olması acı bir gerçektir.
Öyle anlaşılıyor ki AKP iktidarının gözü hala AOÇ’dedir.
Hedefleri, Atatürk’ün Ankaralılara mirasını yok etmektir.
Hedefleri, Ankaralıların öz varlığını müsrifçe tüketmektir.
Hedefleri, Başkentin hafızalara kazınmış önemli bir markasını yok etmektir.”
Başkent’in problemlerine duyarsız kalmayan ve keyfi uygulamaların her zaman takipçisi olan  Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı’nı ve İl Başkanı sayın Fatih Çetinkaya Bey’i kutluyorum.


06 Temmuz 2013 Cumartesi 12:57
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÜLKE GÜNDEMİ

Devlet Bahçeli TBMM MHP Grubunda Konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, 05 Nisan 2016 - Salı günü TBMM Grup

Devlet Bahçeli'den Diyarbakır Açıklaması !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta terör saldırıları nedeniyle açıklama

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ TBMM MHP GRUBUNDA KONUŞTU

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ TBMM MHP GRUBUNDA KONUŞTU

Bahçeli Sert Konuştu, Herkes ayağını denk alsın!

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli Twıtter adresinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ TBMM MHP GRUBUNDA KONUŞTU

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ TBMM MHP GRUBUNDA KONUŞTU

Devlet Bahçeli Çanakkale Mesajı Yayınladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL
UHAFACEYENİKATIL